2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Estudis Avançats en Administració i Dret públic (2011)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15645102 ANÀLISI HISTÒRICA I JURÍDICA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 3
15645107 CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS Únic anual
Obligatòria 3
15645111 DRET FINANCER Únic anual
Obligatòria 3
15645110 ECONOMIA PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 3
15645106 INSTITUCIONS I POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA Únic anual
Obligatòria 3
15645113 INTEGRITAT PÚBLICA I BONA PRAXIS ADMINISTRATIVA Únic anual
Obligatòria 3
15645114 METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA Únic anual
Obligatòria 3
15645105 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT ADMINISTRATIVES Únic anual
Obligatòria 3
15645103 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE L'ESTAT I DE CATALUNYA Únic anual
Obligatòria 3
15645104 POLÍTIQUES PÚBLIQUES I: ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
15645109 POLÍTIQUES PÚBLIQUES II: ANÀLISI I AVALUACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
15645115 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic anual
Obligatòria 6
15645108 RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
15645112 SOCIOLOGIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
15645101 TEORIA DE L'ESTAT I PENSAMENT JURÍDIC Únic anual
Obligatòria 3
15645301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15645211 ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Únic anual
Optativa 3
15645201 COMUNICACIÓ ORGANITZATIVA I MARKETING DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
15645203 DRET I GESTIÓ URBANÍSTICA Únic anual
Optativa 3
15645210 HABILITATS DIRECTIVES I COMPETÈNCIES ORGANITZATIVES Únic anual
Optativa 3