2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Estudis Avançats en Administració i Dret Públic (2011) - Virtual
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15645102 ANÀLISI HISTÒRICA I JURÍDICA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AN
Obligatòria 3
15645107 CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS AN
Obligatòria 3
15645111 DRET FINANCER AN
Obligatòria 3
15645106 DRET I POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA AN
Obligatòria 3
15645110 ECONOMIA PÚBLICA AN
Obligatòria 3
15645103 INSTITUCIONS POLÍTIQUES I JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL AN
Obligatòria 3
15645113 INTEGRITAT PÚBLICA AN
Obligatòria 3
15645114 METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA AN
Obligatòria 3
15645105 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT ADMINISTRATIVES AN
Obligatòria 3
15645109 POLÍTIQUES PÚBLIQUES: ELABORACIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ AN
Obligatòria 3
15645115 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Pràctiques Externes obligatòria 6
15645104 QÜESTIONS ACTUALS DE CIÈNCIA POLÍTICA AN
Obligatòria 3
15645108 RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 3
15645112 SOCIOLOGIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 3
15645101 TEORIA DE L'ESTAT I PENSAMENT JURÍDIC AN
Obligatòria 3
15645301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15645203 DRET I GESTIÓ URBANÍSTICA AN
Optativa 3
15645212 LITIGACIÓ AVANÇADA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES AN
Optativa 3