2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15655106 CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA Únic anual
Obligatòria 5
15655104 CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 3
15655107 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Únic anual
Obligatòria 3
15655103 DRET CONCURSAL Únic anual
Obligatòria 4
15655101 DRET DE SOCIETATS Únic anual
Obligatòria 4
15655102 FISCALITAT DE L'EMPRESA Únic anual
Obligatòria 5
15655108 FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ Únic anual
Obligatòria 4
15655110 LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS Únic anual
Obligatòria 3
15655111 LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS Únic anual
Obligatòria 3
15655105 NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL Únic anual
Obligatòria 5
15655109 RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE Únic anual
Obligatòria 3
15655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15655201 APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC Únic anual
Optativa 6
15655202 INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL Únic anual
Optativa 6
15655501 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic anual
Pràctiques Externes optatives 6