2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
15655106 CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
15655104 CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655107 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655103 DRET CONCURSAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15655101 DRET DE SOCIETATS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15655102 FISCALITAT DE L'EMPRESA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
15655108 FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15655110 LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655111 LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655105 NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
15655109 RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15655501 PRÀCTIQUES EXTERNES Jul., Set.
Pràctiques Externes optatives 6
15655201 APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC Juny, Jul., Set.
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15655202 INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL Juny, Jul., Set.
Optativa 6