2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
15655106 CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
15655104 CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655107 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655103 DRET CONCURSAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15655101 DRET DE SOCIETATS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15655102 FISCALITAT DE L'EMPRESA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
15655108 FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15655110 LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655111 LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
15655105 NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 5
15655109 RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15655501 PRÀCTIQUES EXTERNES Jul., Set.
Pràctiques Externes optatives 6
15655201 APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC Juny, Jul., Set.
Optativa 6
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15655202 INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL Juny, Jul., Set.
Optativa 6