2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
6
5
5
1
0
1
DRET DE SOCIETATS
1
5
6
5
5
1
0
2
FISCALITAT DE L'EMPRESA
1
5
6
5
5
1
0
3
DRET CONCURSAL
1
5
6
5
5
1
0
4
CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
1
5
6
5
5
1
0
5
NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
1
5
6
5
5
1
0
6
CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
1
5
6
5
5
1
0
7
CONTRACTACIÓ MERCANTIL
1
5
6
5
5
1
0
8
FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
1
5
6
5
5
1
0
9
RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
1
5
6
5
5
1
1
0
LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
1
5
6
5
5
1
1
1
LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
1
5
6
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
5
6
5
5
2
0
1
APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
1
5
6
5
5
2
0
2
INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
1
5
6
5
5
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les
relacions socials, econòmiques i empresarials
RA1Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A2Demostrar que es comprèn la regulació i la problemàtica jurídica de l'empresa, en un context
europeu i internacional, des d'una perspectiva social per a resoldre de forma original i
multidisciplinària els conflictes amb implicacions legals
RA1 Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A3Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis per a fer front i resoldre la
complexitat del tràfic jurídic empresarial
RA1Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Decideix la tributació més favorable per a l'empresari
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Estudia el procés concursal
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A4Reconèixer els continguts jurídics de la contractació i les operacions característiques de
l'àmbit empresarial, les seves implicacions laborals, tributàries i processals i la seva
perspectiva internacional
RA1Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10 Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A5Dominar les tècniques adequades per a dur a terme un assessorament jurídic integral tant en
l'àmbit empresarial com en el contractual entre empresaris i empresari-treballador
RA1Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A6Gestionar els recursos jurídics necessaris per a poder integrar, desenvolupar i innovar en
assumptes concrets propis de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
RA1Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4 Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5
    RA5 -

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 -

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 -

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 -

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 -

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 -

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 -

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 -

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 -

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 -

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 -

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 -

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 -

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 -

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A7Gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents, que sorgeixin en el
tràfic jurídic intern i internacional de les empreses
RA1 Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A8Comunicar resultats d'una investigació pròpia de manera transferible a la societat en general i
segons els criteris admesos a la comunitat científica
RA1Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2
    RA2 -

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 -

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 -

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 -

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 -

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 -

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 -

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 -

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 -

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 -

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 -

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 -

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 -

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 -

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A9Conèixer i aplicar les tècniques d'investigació en l'àmbit jurídicprivat
RA1Coneix les diverses etapes del pensament jurídic
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aprèn a argumentar amb rigor jurídic
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Estructura i sistematitza un treball jurídic
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Realitza aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Realitza aportacions significatives o certes innovacions

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B2Resoldre problemes complexos en l'àmbit empresarial i contractual
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA16 - Selecciona la informació que necessita per a resoldre els problemes a partir de dades i no solament
d'opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17
    RA17 -

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA17 -

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA17 -

15655103/DRET CONCURSAL
    RA17 -

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA17 -

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA17 -

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA17 -

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA17 -

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA17 -

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA17 -

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA17 -

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA17 -

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 -

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA17 -

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA17 -

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B5Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida
RA5Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits jurídics de caràcter empresarial
RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B7Gestionar projectes tècnics o professionals complexos en l'àmbit negocial i empresarial

RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES