2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Advocacia (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15665101 NORMATIVA COL·LEGIAL, DEONTOLOGIA I TORN D'OFICI Únic anual
Obligatòria 4
15665107 PRÀCTICA ADMINISTRATIVA Únic anual
Obligatòria 8
15665104 PRÀCTICA CIVIL Únic anual
Obligatòria 6
15665110 PRÀCTICA CONSTITUCIONAL, INTERNACIONAL I EUROPEA Únic anual
Obligatòria 4
15665106 PRÀCTICA LABORAL Únic anual
Obligatòria 8
15665109 PRÀCTICA MERCANTIL Únic anual
Obligatòria 3
15665103 PRÀCTICA PENAL Únic anual
Obligatòria 4
15665105 PRÀCTICA PROCESSAL I SISTEMES ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES Únic anual
Obligatòria 11
15665102 PRÀCTICA PROFESSIONAL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I PROBATÒRIES Únic anual
Obligatòria 3
15665108 PRÀCTICA TRIBUTÀRIA Únic anual
Obligatòria 3
15665401 PRÀCTIQUES JURÍDIQUES Únic anual
Pràctiques Externes obligatòria 6