2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 CE1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
 CE2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
 CE3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 CE6 Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels informes d'experts en disciplines mediambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
Tipus C Codi Competències Nuclears