2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE1 Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans
Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi
 CE2 Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a la justícia ambiental
 CE3 Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental
 CE6 Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT2 Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un context científic i acadèmic.
Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença, que sigui útil per crear coneixement
Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera honesta.
Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge