2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
B3
C2
0 5 5
Sessió Magistral
A3
A6
C5
0 18 18
Seminaris
A1
A2
A3
A6
B1
B3
B4
B6
C2
C5
0 12 12
Atenció personalitzada
A1
A2
A3
A6
0 5 5
 
Proves pràctiques
A1
A3
B1
C2
0 20 20
Proves mixtes
A2
A6
B3
C5
0 20 20
Proves orals
A2
B4
B6
C2
0 20 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat