2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat introductòria a la matèria.
Sessió Magistral Anàlisi dels materials bibliogràfics recomanats per assolir els objectius d'aprenentatge.
Seminaris Resolució de casos pràctics i aplicació dels materials de les sessions magistrals.
Atenció personalitzada Consulta i resolució de dubtes sobre la matèria.