2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Derecho Ambiental (2014)
 Asignaturas
  DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA AMBIENTAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitat introductòria a la matèria.
Sesión magistral Anàlisi dels materials bibliogràfics recomanats per assolir els objectius d'aprenentatge.
Seminarios Resolució de casos pràctics i aplicació dels materials de les sessions magistrals.
Atención personalizada Consulta i resolució de dubtes sobre la matèria.