2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A2
A5
B3
B5
C3
Desarrollo de un caso práctico sobre alguna de las cuestiones centrales de la asignatura. 25%
Fòrums de debat
A2
A4
B2
B6
C5
Desarrollo de reflexiones individuales a partir de los debates promovidos en el curso de la asignatura. 25%
Treballs
A3
A4
A5
B2
B3
B5
B6
C5
Realización de un ensayo de reflexión sobre los contenidos de la asignatura. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segunda convocatoria, en caso de ser necesaria, consistirá en la realización de una prueba equivalente a los ejercicios que el estudiante no haya superado.