2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C3
2 8 10
Treballs
A1
A3
A6
B2
B3
C3
4 40 44
Resolució de problemes, exercicis
A1
A3
A6
B2
B3
C3
4 35 39
Fòrums de discussió
A3
A6
B3
2 30 32
Presentacions / exposicions
A6
C3
10 15 25
Atenció personalitzada
A1
B3
8 0 8
 
Proves objectives de tipus test
A1
B2
B3
2 40 42
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat