2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS Codi 15675114
Ensenyament
Dret Ambiental (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
Adreça electrònica aitana.delavarga@urv.cat
Professors/es
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
Web
Informació rellevant Analitzarem la regulació dels diferents àmbits subjectes de contaminació o causants de la mateixa i els instruments per evitar-la o reduir-la. Així mateix també estudiarem el règim jurídic dels residus des del seu concepte i naturalesa fins a la seva gestió.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent