2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 4 5
Resolució de problemes, exercicis
A1
A3
A6
B2
B3
C3
2 42 44
Fòrums de debat
A1
A3
A6
B2
B3
C3
1 6 7
Atenció personalitzada
C3
11 0 11
 
Proves objectives de tipus test
A1
B3
C3
3 30 33
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat