2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 15675301
Ensenyament
Dret Ambiental (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Treball fi de màster Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
anna.pallares@urv.cat
jordi.jaria@urv.cat
aitana.delavarga@urv.cat
angeles.galiana@urv.cat
susana.borras@urv.cat
maria.marques@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
santiagojose.castella@urv.cat
victor.merino@urv.cat
endrius.cocciolo@urv.cat
marina.rodriguez@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
PALLARÉS SERRANO, ANA
JARIA MANZANO, JORDI
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
GALIANA SAURA, ÁNGELES
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
CASADO CASADO, LUCÍA
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
MERINO SANCHO, VÍCTOR MANUEL
COCCIOLO , ENDRIUS ELISEO
RODRÍGUEZ BEAS, MARINA
Web
Descripció general
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent