2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES Codi 15675401
Ensenyament
Dret Ambiental (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Pràctiques Externes obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
Adreça electrònica susana.borras@urv.cat
Professors/es
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
Web http://cedat.cat
Informació rellevant Les pràctiques externes es realitzen durant el període lectiu (curs acadèmic) o durant l'estiu en organismes aliens a la URV i al CEDAT i programades amb la tutorització del professorat del Master i el/la tutor/a de l'organisme receptor. Aquesta activitat curricular permet a l'alumnat experimentar l'aproximació al món laboral i professional especialitzat o relacionat amb aspectes jurídics ambientals. La finalitat és desenvolupar habilitats i competències conduents a perfeccionar el seu aprenentatge en contacte amb les administracions, consultories, associacions ecologistes o altres institucions que col·laboren amb el Master en Dret Ambiental. Les pràctiques externes contribueixen a formar professionals per a la gestió dels problemes ambientals i amb profunds coneixements de dret aplicable. Les pràctiques es desenvolupen en l'àmbit de la gestió ambiental de l'empresa, en la gestió de polítiques ambientals en l'àmbit de l'Administració pública, en l'activitat de les organitzacions no governamentals i en l'àmbit de la professió d'advocat i d'assessoria jurídica. El prestigiós prestigi dels prestadors de pràctiques garanteix una millor qualitat en l'aprenentatge i preparació de l'alumnat per als reptes de la protecció ambiental, així com també cobreix amb les expectatives dels ocupadors de formar futurs professionals especialitzats en l'àmbit ambiental. El Master compta amb la col·laboració de diverses prestigioses entitats per a la realització de pràctiques curriculars. Es dona especial atenció a les pràctiques internacionals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent