2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
6
7
5
1
0
1
FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
1
5
6
7
5
1
0
2
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
1
5
6
7
5
1
0
3
DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
0
4
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
0
5
DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
1
5
6
7
5
1
0
6
DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
1
5
6
7
5
1
0
7
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
0
8
DRET AMBIENTAL COMPARAT
1
5
6
7
5
1
0
9
PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
1
5
6
7
5
1
1
0
DRET PENAL AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
1
1
DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
1
5
6
7
5
1
1
2
METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
1
5
6
7
5
2
0
1
ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
A1Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament
rellevant.
RA1Diferencia entre risc natural i impacte ambiental
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA20Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
A2Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter
interdisciplinar.
RA1Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Utilitza bases de dades ambientals
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA20Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
A3Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la
redacció i la interpretació de textos jurídics.
RA1Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
A4Analitzar els mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i la incidència del dret en
el seu desenvolupament.
RA1Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
A5Argumentar jurídicament en l'àmbit del dret ambiental.
RA1Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Domina la protecció penal del medi ambient
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
A6Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels
informes d'experts en disciplines mediambientals.
RA1Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA20Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA21Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA22Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
A7Assessorar en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals.
RA1Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
B1Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el medi ambient.
RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Recopila, classifica i interpreta la informació significativa per a la investigació particular

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Desenvolupa el pensament crític i creatiu
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Desenvolupa el pensament crític i creatiu

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
B2Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en
dret ambiental.
RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
B3Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Desenvolupa el treball de recerca d'acord amb els criteris formals de presentació de resultats
d'investigació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Sap valorar les diferetns aportacions doctrinals a la investigació pròpia

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Presenta resultats de la investigació realitzada de froma oral i escrita

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
B4Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida.
RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
B5Comunicar conclusions i coneixements de forma adequada a públics especialitzats i no
especialitzats.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
B6Mostrar sensibilitat en temes ambientals.
RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Comprèn la diferent percepció que els humans han tingut del medi ambient al llarg del a història

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Demostra tenir consciència de la importància de la gestió de residus

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Analitza les bases de la biotecnologia moderna, la seva utilitat i el seu impacte ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675111/DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET