2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Assignatures
  FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP Codi 15685203
Ensenyament
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Pedagogia
Coordinador/a
PUIG CRUELLS, CARMINA
Adreça electrònica carmina.puig@urv.cat
marta.badia@urv.cat
Professors/es
PUIG CRUELLS, CARMINA
BADIA SOLÉ, MARTA
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura aprofundeix en el que serà el marc teòric general sobre els fenòmens que esdevenen en els grups i en els equips. Es tractarà sobre el treball en grup i la comprensió dels fenòmens de grup. Aquest són una eina imprescindible per a la comprensió i transformació de les dinàmiques infrapsíquiques i relacionals, complementaria a altres abordatges individuals. Les intervencions en el marc de lo social y educatiu necessiten d’un abordatge múltiple que tingui en compte tant la dimensió individual , la familiar i la social facilitant la comprensió dels contextos del treball. També les activitats de direcció o coordinació d’equips de treball social o educatiu i també de recerca necessiten de la formació en el treball de grup ja que aquest resulta imprescindible per a comprendre les dinàmiques relacionals dins de les organitzacions humanes. El coneixement d’aquestes dinàmiques i l’habilitació de professionals amb eines de treballs adients faciliten el desenvolupament saludable dels grups. El treball en equip es concebut com a una eina usada en les organitzacions que avancen. Com a éssers que vivim en societat, ens trobem amb moltes situacions en les que ens cal treballar o actuar en equip. Treballar en equip no és fàcil i aconseguir veritables comunitats de pràctiques i/o equips intel·ligents és complex. En aquesta assignatura ens proposem identificar, analitzar i conèixer les característiques dels bons equips per orientar els nostres respectius equips de treball cap a la millora de les seves capacitats. La Metodologia emprada serà la promoció d’espais de reflexió i d’exercici del pensament on es posen en relació i es contrasten els coneixements teòrics i l’aprenentatge de l’experiència. A partir de la pròpia experiència compartirem amb els companys els continguts que exposen els experts en el tema. En aquest espai tenen cabuda aspectes més personals i/o respostes vivencials o sentiments que en la metodologia de la supervisió poden trobar orientació i suport.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent