2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Assignatures
  FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 CE5 Avaluar diferents polítiques socials en contextos de canvi identificant les oportunitats per a la innovació a partir de la interdisciplinarietat.
 CE6 Planificar projectes per a la intervenció social i educativa en realitats complexes incorporant eines innovadores de transformació social.
 CE7 Dissenyar estratègies innovadores per a la creació d'estructures organitzacionals que propiciïn benestar.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT1 Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins del seu àmbit temàtic.
Tipus C Codi Competències Nuclears