2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Assignatures
  FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE5 Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació professional, el treball en equip i el treball en xarxa.
 CE6 Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.
Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el treball en equip.
Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en el treball en equips en entorns nous i complexos.
 CE7 Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives (intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.
Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió professional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT1 Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge