2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Assignatures
  FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1
El fenómen de grup
1-El treball en grups contextualització històrica i en relació als fenòmens socials contemporanis
2- Els fenòmens grupals. Estudi de diferents models explicatius.
3- Dinàmiques del processos de grup
4- Intervenció i conducció de grups
5- La coordinació entre els equips socials, educatius.
Tema 2
El treball en equip
1-El treball en equip, com a eina usada en les organitzacions que avancen.

2-Els elements que defineixen un equip.
3-Passar del grup a la comunitat de pràctiques.
4-Com actua un equip. El lideratge, els components, la dinàmica de funcionament i l’organització.
5-Eines que utilitzen els equips.
6-El paper de l’aprenentatge individual i col·lectiu.