2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Assignatures
  FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
CE5
CE7
CT1
S'analitzen situacions i permet una aplicació pràctica.Es presenta un cas o situació i s'identifiquen els objectius de treball. Els estudiants, de forma individual i col.lectiva estudien el cas i plantegen idees/ solucions i propostes que és presenten a l'aula. 40%
Fòrums de debat
CE5
CE6
CE7
Activitat individual relacionada amb els continguts exposats a la classe presencial. L’estudiant a de fer aportacions seguint les normes del fòrum i del fòrum twitter Forum 1
5 %

Forum 2

5%
Debats
CE5
CE6
CE7
S'hauran de seguir les indicacions d’un debat organitzat, responent a una pregunta de la professora i replicaran a la resposta d’un altre alumne.
De forma grupal els/ les estudiants elaboraran un únic document amb la compilació de les idees clau expressades en cadascun dels fils de debat suggerits en l’activitat.

Debat 1
20%

Debat 2

20%
Presentacions / exposicions
CE5
CE7
Treball en grups responenet a les indicacions de la professora i posteriorment exposició a classe. 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per la dinàmica de l'assignatura es fa imprescindible la presència dels estudiants a l'aula i així garantir el procés de treball plantejat. L'assistència a les classes presencials és altament recomanable.