2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15685101 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA 1Q
Obligatòria 6
15685103 METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES 1Q
Obligatòria 6
15685102 METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI 1Q
Obligatòria 6
15685104 POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI 1Q
Obligatòria 6
15685105 PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS 1Q
Obligatòria 6
15685106 INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL 2Q
Obligatòria 4
15685401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 9
15685301 TREBALL DE FI MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15685201 INTRODUCCIÓ A LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA 1Q
Optativa 4
15685203 FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP 2Q
Optativa 4
15685202 L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL 2Q
Optativa 4
15685204 POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL 2Q
Optativa 4
15685205 TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT 2Q
Optativa 4