2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Administració Pública (2018) - Semipresencial
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15695101 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DEL PODER I JUSTICIA CONSTITUCIONAL 1Q
Obligatòria 3
15695102 INTEGRACIÓ I UNIÓ ADMINISTRATIVA EUROPEA 1Q
Obligatòria 3
15695103 METODOLOGIA I RECERCA EN DRET PÚBLIC 1Q
Obligatòria 3
15695104 RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 1Q
Obligatòria 6
15695105 TRANSPARÈNCIA, INTEGRITAT I CORRUPCIÓ PÚBLICA 1Q
Obligatòria 3
15695106 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC 2Q
Obligatòria 3
15695109 RÈGIM JURÍDIC DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA 2Q
Obligatòria 3
15695107 RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 2Q
Obligatòria 6
15695108 RÈGIM JURÍDIC DELS ENS LOCALS 2Q
Obligatòria 6
15695110 REGULACIÓ I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS 2Q
Obligatòria 6
15695301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15695206 EVOLUCIÓ HISTÒRIC I JURÍDICA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1Q
Optativa 3
15695207 INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 1Q
Optativa 3
15695202 INTRODUCCIÓ AL DRET PÚBLIC 1Q
Optativa 3
15695201 INTRODUCCIÓ GENERAL AL DRET 1Q
Optativa 3
15695208 JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1Q
Optativa 3
15695203 DRET ADMINISTRATIU SANCIONADOR 2Q
Optativa 3
15695204 DRET DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC I DELS BÉNS CULTURALS 2Q
Optativa 3
15695205 DRET PÚBLIC ECONÒMIC I REGULACIÓ DE SECTORS ESTRATÈGICS 2Q
Optativa 3