2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Doble titulació de Grau de Dret i de Relacions Laborals i Ocupació (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15904005 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
15904002 ECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
15904001 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
15904006 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15904007 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15904010 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
15904004 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 2Q
Formació bàsica 6
15904009 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I 2Q
Formació bàsica 6
15904008 DRET DEL TREBALL I 2Q
Formació bàsica 6
15904101 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 2Q
Obligatòria 8
15904011 SOCIOLOGIA DEL TREBALL 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15904104 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II 1Q
Obligatòria 5
15904102 DRET SINDICAL I 1Q
Obligatòria 5
15904106 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 1Q
Obligatòria 6
15904012 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 1Q
Formació bàsica 6
15904105 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 5
15904103 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
15904110 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 4
15904108 DRET DEL TREBALL II 2Q
Obligatòria 5
15904109 DRET SINDICAL II 2Q
Obligatòria 5
15904107 DRETS FONAMENTALS 2Q
Obligatòria 5
15904014 PART GENERAL DEL DRET CIVIL 2Q
Formació bàsica 6
15904013 PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Formació bàsica 6
15904015 TEORIA DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Formació bàsica 6