2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Doble titulació de Grau de Dret i de Relacions Laborals i Ocupació (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15904005 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
15904002 ECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
15904001 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
15904006 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15904007 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15904010 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
15904004 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 2Q
Formació bàsica 6
15904009 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I 2Q
Formació bàsica 6
15904008 DRET DEL TREBALL I 2Q
Formació bàsica 6
15904101 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 2Q
Obligatòria 8
15904011 SOCIOLOGIA DEL TREBALL 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15904104 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II 1Q
Obligatòria 5
15904102 DRET SINDICAL I 1Q
Obligatòria 5
15904106 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 1Q
Obligatòria 6
15904012 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 1Q
Formació bàsica 6
15904105 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 5
15904103 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
15904110 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 4
15904108 DRET DEL TREBALL II 2Q
Obligatòria 5
15904109 DRET SINDICAL II 2Q
Obligatòria 5
15904107 DRETS FONAMENTALS 2Q
Obligatòria 5
15904014 PART GENERAL DEL DRET CIVIL 2Q
Formació bàsica 6
15904013 PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Formació bàsica 6
15904015 TEORIA DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15904113 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS 1Q
Obligatòria 6
15904112 DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM 1Q
Obligatòria 6
15904114 DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 1Q
Obligatòria 6
15904111 GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA 1Q
Obligatòria 6
15904116 IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ 1Q
Obligatòria 6
15904115 POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS 1Q
Obligatòria 5
15904119 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 2Q
Obligatòria 6
15904117 DRET PENAL. PART GENERAL 2Q
Obligatòria 8
15904121 ECONOMIA LABORAL 2Q
Obligatòria 5
15904016 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 2Q
Formació bàsica 6
15904118 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 2Q
Obligatòria 6
15904120 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 5
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15904123 DRET COMPARAT 1Q
Obligatòria 3
15904126 DRET DE FAMÍLIA 1Q
Obligatòria 4
15904125 DRET FINANCER 1Q
Obligatòria 6
15904122 DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 1Q
Obligatòria 8
15904127 DRET PROCESSAL CIVIL 1Q
Obligatòria 7
15904124 DRETS REALS 1Q
Obligatòria 6
15904129 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III 2Q
Obligatòria 6
15904132 DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL 2Q
Obligatòria 6
15904130 MERCAT DE TREBALL APLICAT 2Q
Obligatòria 6
15904128 RÈGIM D'ESTRANGERIA 2Q
Obligatòria 5
15904131 SISTEMES LABORALS COMPARATS 2Q
Obligatòria 6
15904133 TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS 2Q
Obligatòria 5
Cinquè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15904134 FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA 1Q
Obligatòria 9
15904136 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 2Q
Obligatòria 8