2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Codi 16914020
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Tercer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
MILLAN ALEGRET, JOAQUIM
Adreça electrònica joaquim.millan@urv.cat
Professors/es
MILLAN ALEGRET, JOAQUIM
Web
Informació rellevant L'assignatura Institucions de Dret de la Unió Europea té caràcter presencial i segueix un sistema d'avaluació continuada.El contingut d’aquesta assignatura s’estructura en cinc blocs clarament diferenciats. El primer bloc es dedica a una aproximació general al procés de construcció europea que es materialitza amb la creació de les Comunitats Europees i que amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa s’ha vist transformat amb la constitució de la Unió Europea que substitueix la Comunitat Europea. A continuació, s’analitza el marc institucional de la Unió Europea amb l’estudi de les característiques formals de les seves principals institucions i les funcions que tenen atribuïdes.El tercer, quart i cinquè bloc es dediquen a l’anàlisi de l’ordenament jurídic de la Unió Europea amb l’estudi del sistema de fonts, de l’aplicació de les normes de la Unió, de les relacions entre l’ordenament jurídic de l'UE i els ordenaments jurídics dels Estats membres, així com dels mecanismes de control que s’han previst per garantir la seva aplicació uniforme.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent