2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D)
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D) Codi 16914301
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Treball fi de grau Cinquè 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits Consultar normativa de TFG per requisit de matrícula.
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica mariateresa.franquet@urv.cat
hector.simon@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
milenka.villca@urv.cat
miriam.morell@urv.cat
adria.calvet@urv.cat
roser.casanova@urv.cat
Professors/es
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
SIMON MORENO, HECTOR
TORRES ROSELL, NÚRIA
GIRGADO PERANDONES, PABLO
VILLCA POZO, MILENKA
MORELL CALVO, MIRIAM
CALVET CASAJUANA, ADRIÀ
CASANOVA MARTÍ, ROSER
Web
Descripció general Al treball fi de grau s'han d'integrar els coneixements teorico-pràctics assolits al llarg del grau i és un treball que s'ha de desenvolupar de forma analítica, creativa i crítica
Corresponent a Dret
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent