2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL Codi 155081101
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
JARIA MANZANO, JORDI
Adreça electrònica jordi.jaria@urv.cat
alberto.olivares@urv.cat
Professors/es
JARIA MANZANO, JORDI
OLIVARES GALLARDO, ALBERTO PATRICIO
Web
Descripció general L’assignatura és una introducció als conceptes bàsics del dret públic ambiental per permetre a l’alumne adquirir un fonament que el permeti cursar les assignatures especialitzades que formen part del perfil en dret ambiental que ofereix la facultat als que segueixen els estudis de dret. El programa es divideix en cinc parts (introducció, concepte jurídic de medi ambient, protecció del medi ambient i desenvolupament econòmic, dret al medi ambient i distribució de competències en matèria de medi ambient) i presta especial atenció al marc constitucional del dret ambiental.