2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT Codi 155081105
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Adreça electrònica oscar.saladie@urv.cat
Professors/es
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Web http://sre.urv.es/web/geografia
Descripció general L’objectiu de l’assignatura és introduir als alumnes els diferents components del medi ambient, mostrant l’alt grau d’interrelació entre ells i l’equilibri fràgil en que es troben, incidint en la necessitat d’abordar la temàtica mediambiental des d’un punt de vista multidisciplinar i interdisciplinar.