2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET COMUNITARI AMBIENTAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura DRET COMUNITARI AMBIENTAL Codi 155081106
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Web http://www.fcj.urv.es
Descripció general Origen i evolució de la política comunitària ambiental. Anàlisi dels principals problemes jurídics i el seu tractament jurisprudencial pel TJCE.