2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET AMBIENTAL COMPARAT
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura DRET AMBIENTAL COMPARAT Codi 155081107
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
JARIA MANZANO, JORDI
Adreça electrònica jordi.jaria@urv.cat
alberto.olivares@urv.cat
Professors/es
JARIA MANZANO, JORDI
OLIVARES GALLARDO, ALBERTO PATRICIO
Web
Descripció general L’assignatura consisteix en una introducció al tractament que rep la protecció del medi ambient en diversos ordenaments jurídics, escollits per la seva rellevància en relació amb les qüestions claus de l’evolució actual del dret ambiental. A partir d’això, es pretén proporcionar elements d’anàlisi sòlids per poder interpretar les tendències que es mostren en el desenvolupament del dret ambiental. En aquest sentit, es presenten una sèrie d’àrees temàtiques que són tractades en relació amb un ordenament jurídic en concret que, per les seves característiques, es presenta com a especialment rellevant en el seu desenvolupament.