2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Codi 155081108
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
Adreça electrònica joan.mogas@urv.cat
Professors/es
MOGAS AMORÓS, JOAN
Web http://www.fcee.urv.es/departaments/economia
Descripció general L’Objectiu de l’assignatura és una introducció al coneixement sobre les relacions que s’estableixen entre l’economia i el medi ambient i l’aplicació del principals instruments econòmics a problemes ambientals. En les classes teòriques s’estudiaran els principals conceptes i qüestions de l’economia ambiental i en les classes pràctiques s’aplicaran els conceptes apresos a casos concrets.