2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Codi 155081109
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CASADO CASADO, LUCÍA
Adreça electrònica lucia.casado@urv.cat
Professors/es
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix una visió general de quin és el règim jurídic aplicable als principals subsectors ambientals que gaudeixen d’un tractament normatiu independent, tant pel que fa a la distribució competencial existent i al grau de desenvolupament a nivell estatal, autonòmic i local, com a l’organització administrativa adoptada, a les normes actualment vigents, a la seva interpretació contemporània i al nivell d’aplicació que s’observa.