2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL Codi 155081112
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
10.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
anna.pallares@urv.cat
jordi.jaria@urv.cat
angeles.galiana@urv.cat
susana.borras@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
PALLARÉS SERRANO, ANA
JARIA MANZANO, JORDI
GALIANA SAURA, ÁNGELES
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
Descripció general