2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET D`AIGÜES
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura DRET D`AIGÜES Codi 155081114
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CASADO CASADO, LUCÍA
Adreça electrònica ramon.torres@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
Professors/es
TORRES ESTRADA, RAMON
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
Descripció general Aquesta assignatura té per objecte l’anàlisi del règim jurídic aplicable a les aigües continentals, a les aigües marítimes i als ports, així com dels mecanismes generals d’intervenció administrativa per a la tutela d’aquests sectors.