2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  DRET DE LA CONTAMINACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura DRET DE LA CONTAMINACIÓ Codi 155081115
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CASADO CASADO, LUCÍA
Adreça electrònica aitana.delavarga@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
Professors/es
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
CASADO CASADO, LUCÍA
Web
Descripció general Règim jurídic de la contaminació.