2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL Codi 155081119
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
Adreça electrònica carolina.moran@urv.cat
Professors/es
MORAN MORA, CAROLINA
Web http://www.edam.cat
Descripció general Anàlisi des d’un punt de vista jurídic i polític de la preservació del medi natural i de la seva integració en altres polítiques que poden amenaçar aquest objectiu.