2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  SEMINARIS
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura SEMINARIS Codi 155081122
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
Adreça electrònica alfonso.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
Web http://moodle.urv.net/moodle/login/index.php
Descripció general L'assigantura Seminaris es dedica a l'anàlisi de temes d'actualitat relacionats amb el dret i la gestió ambiental.