2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE AMBIENTAL
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE AMBIENTAL Codi 155081123
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
RUIZ SANZ, MARIO
Adreça electrònica mario.ruiz@urv.cat
Professors/es
RUIZ SANZ, MARIO
Web
Descripció general Teoria de conflictes: aspectes generals. Tractament de conflictes ambientals. Medis alternatius de resolució de controvèrsies (MARCs). Tipologia y característiques. La negociació, la conciliació, la mediació i el arbitratge en matèria ambiental.