2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES II
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura PRÀCTIQUES II Codi 155081125
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
Adreça electrònica josepramon.fuentes@urv.cat
Professors/es
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
Web
Descripció general