2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES II
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTIQUES II Codi 155081125
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
Adreça electrònica susana.borras@urv.cat
Professors/es
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
Web
Descripció general Les pràctiques externes es realitzen durant el període lectiu (curs acadèmic) o durant l’estiu en organismes aliens a la URV i al CEDAT i programades amb la tutorització del professorat del Master i el/la tutor/a de l’organisme receptor. Aquesta activitat curricular permet a l’alumnat experimentar l’aproximació al món laboral i professional especialitzat o relacionat amb aspectes jurídics ambientals. La finalitat és desenvolupar habilitats i competències dirigides a perfeccionar el seu aprenentatge en contacte amb les administracions, consultories, associacions ecologistes o altres institucions que col·laboren amb el Màster en Dret Ambiental. Les pràctiques externes constitueixen un element clau en la formació de l’alumnat que ha optat per l’itinerari professionalitzador del Màster. Les pràctiques es realitzaran a través de les assignatures de Pràctiques I i II de l’itinerari curricular, amb 4,5 crèdits ECTS cadascuna, sumant la totalitat de 270 hores de pràctiques externes. Les pràctiques externes contribueixen a formar professionals per a la gestió dels problemes ambientals i amb profunds coneixements de dret aplicable. Les pràctiques es desenvolupen en l’àmbit de la gestió ambiental de l’empresa, en la gestió de polítiques ambientals en l’àmbit de l’Administració pública, en l’activitat de les organitzacions no governamentals i en l’àmbit de la professió de advocat i de l’assessoria jurídica. El reconegut prestigi dels prestadors de pràctiques garanteix una millor qualitat en l’aprenentatge i preparació de l’alumnat davant dels reptes de la protecció ambiental, així com respon a les expectatives dels empleadors de formar futurs professionals especialitzats en l’àmbit ambiental.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent