2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  MEMÒRIA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Cercar i ordenar informació especialitzada. AC4
AC9
BC1
BC3
BC4
BP1
CC1
CC2
CC4
2. Interpretar i usar la informació especialitzada recollida. AC3
AC4
AC7
AC8
AC12
BC1
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC11
BC12
BP1
CC3
CC4
3. Exposar per escrit i oralment el resultat d'una recerca. AC5
AC11
BC1
BC3
BC8
BC10
BP1
CC4