2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  MEMÒRIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs
Presentacions / exposicions Treball i exposició final:
Cada alumne haurà d’exposar públicament la memòria davant d’un tribunal que l’avaluarà havent examinat el treball prèviament.
100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria