2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  MEMÒRIA
   Fonts d'informació
Bàsica

Cada alumne, d’acord amb el seu director, haurà de determinar les fonts d’informació a utilitzar.

Complementària