2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  TREBALL D`INVESTIGACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura TREBALL D`INVESTIGACIÓ Codi 155081129
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Web
Descripció general