2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155081115 DRET DE LA CONTAMINACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
155081117 DRET DELS RESIDUS Únic anual
Obligatòria 3
155081124 PRÀCTIQUES I Únic anual
Obligatòria 4.5
155081125 PRÀCTIQUES II Únic anual
Obligatòria 4.5
155081126 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 9
155081129 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 12