2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho Ambiental (2006)
 Presentació Màster Universitari en Dret Ambiental

                                                                            UNA TITULACIÓ DE RECONEIXEMENT OFICIAL ÚNICA A TOTA CATALUNYA


Presentació:

La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient

La preocupació social deguda al deteriorament del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Master Oficial en Dret ambiental, com són els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del medi ambient.

La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància cabdal a les pràctiques, per tal que els estudiants des de ben aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti el titulat tant per l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada.

Itinerari curricular:

El Màster que es proposa dóna lloc a dos itineraris possibles, d'una banda el d'especialització professional i alternativament el perfil de recerca.

El perfil professional es projecta a la gestió ambiental de l'empresa, el disseny i gestió de polítiques ambientals en el marc de l'Administració pública i l'exercici lliure de la professió d'advocat amb un perfil professional orientat cap als plets de naturalesa ambiental. L'objectiu d'aquest perfil és l'obtenció d'eines jurídiques, amb coneixements extrajurídics, adreçades a facilitar la gestió del conflicte professionals de diversos àmbits.

El màster en el seu perfil de recerca ha de preparar futurs investigadors en aquesta tradició científica que hauran d'impulsar el seu avanç en un moment en el que van apareixent reptes de primera importància, tant des del punt de vista estrictament científic en un context general de les ciències jurídiques com des d'un punt de vista polític i social.

Per a més informació consulta la pàgina web del Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret